Ionisatie verwijdert fijnstof

Vorige Artikel 28 van 41 Volgende

Unieke luchtreiniger schakelt Fijnstof 100% uit met Ionisatie 

Nederland een krachtig antwoord op de kostbare overlast van schadelijk fijnstof.

Het onzichtbare fijnstof is overal in de lucht die we ademen: buiten en binnen waar we werken, wonen en slapen.

Fijnstof komt diep in onze longen en bedreigt onze gezondheid.

Een nieuw type luchtreiniger is nu in staat ruim 99% fijn stof en andere allergenen te verwijderen. Dit dankzij doorontwikkeling van de ionisatie-techniek: intensieve ionisatie. Verwijderen van fijnstof en andere allergenen zorgt voor afname van allergische klachten. Daardoor kan ook het gebruik van allergie-medicijnen omlaag. Met intensieve ionisatie maken we op natuurlijke wijze gezonde lucht.

Fijnstof en luchtwegproblemen.

Je kunt het niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven.
Maar fijnstof is overal: zowel buiten als binnen in kantoor, woning en auto. En in (veel) te hoge concentraties in Nederland. De laatste berichtgeving (www.RIVM.nl) over de overschrijding van de EU-normen voor fijnstof onderstreept dit duidelijk alarmerend.

Fijnstof bestaat uit superkleine deeltjes kleiner dan 10 micron (duizendste millimeter), een honderdste deel van de dikte van uw krantenpapier. Naast natuurlijk fijnstof bestaat het veel schadelijker fijnstof van de industrie en het verkeer. Fijnstof dringt diep door in de luchtwegen en heeft vooral voor personen met luchtwegaandoeningen een vroegtijdige dood tot gevolg: jaarlijks sterven duizenden Nederlanders vroegtijdig door fijnstof (EU afd. Milieu).

Ionisatie verwijdert fijnstof

Het natuurlijke fenomeen van luchtionisatie (zoals na een onweersbui of bij een waterval) zorgt voor natuurlijke reiniging van de lucht. Een ionisator bootst dit na en 'sproeit' elektronen (natuurlijk elementaire deeltjes) de lucht in.

De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen. De nu geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is. Dit effect heeft ionisatie overigens ook op vervelende micro-organismen (huisstofmijt, virussen, schimmels).

Alleen intensieve ionisator heeft duidelijk positief effect.

Onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Cincinnati (http://www.pubmed.com/ artikel 15982270) geeft recentelijk aan dat alleen een intensieve ionisator duidelijk effect heeft. Dit is een ionisator met een zeer hoge ionen-productie (> 500.000/cm3) die het schadelijke fijnstof vrijwel volledig verwijdert, dat aanwezig is in auto, kantoor en woning: 99,7% verwijdering binnen 12 minuten! De intensieve ionisator wordt wellicht de nieuwe standaard voor luchtreinigers voor de moderne mens. Bestaande luchtreinigers werken met een filterpakket, hebben vaak moeite met het superkleine fijnstof en zijn minder effectief.

Anti-histaminica overbodig?

Het gebruik van anti-allergische-medicijnen (anti-histaminica) kan verminderen door toepassing van intensieve ionisatie.
Ionisatie verwijdert namelijk de veroorzaker van een inhalatie-allergie wat anti-histaminica niet doen. Anti-histaminica onderdrukken de lichamelijke reactie.

Er is vanaf 1 april een nieuwe generatie van ionisatoren in Nederland verkrijgbaar.
Deze nieuwe generatie heeft een zeer hoge opbrengst van ionen (600.000 tot 4 miljoen/cm3) en is daardoor zeer effectief tegen fijnstof en ongewenste micro-organismen.

Bij uitstek dus een effectief hulpmiddel voor jong en oud in het voorkomen of verminderen van longklachten en allergieën. Zeker geschikt voor kinderen en volwassenen met inhalatie-allergieën (stof, pollen, huisstofmijt, schimmels). Zij kunnen veel baat hebben bij deze nieuwe generatie ionisatoren.

______________________________________________________________________________________________________________

eBook 'COPD = Lastig'   GRATIS ontvangen? 

 

 

 

 

                                                             

  • wat zegt de medische wereld over oplossingen en verzachtende maatregelen
  • verschillende varianten van COPD en wat u hierover moet weten
  • dit ebook biedt een samenvatting de meest bekende publicaties en medische bronnen over COPD, incl. bronvermeldingen

Download dit gratis eBook =>> 

Unieke luchtreiniger schakelt Fijnstof 100% uit.

Nederland een krachtig antwoord op de kostbare overlast van schadelijk fijnstof.

Het onzichtbare fijnstof is overal in de lucht die we ademen: buiten en binnen waar we werken, wonen en slapen.

Fijnstof komt diep in onze longen en bedreigt onze gezondheid.

Een nieuw type luchtreiniger is nu in staat ruim 99% fijn stof en andere allergenen te verwijderen. Dit dankzij doorontwikkeling van de ionisatie-techniek: intensieve ionisatie. Verwijderen van fijnstof en andere allergenen zorgt voor afname van allergische klachten. Daardoor kan ook het gebruik van allergie-medicijnen omlaag. Met intensieve ionisatie maken we op natuurlijke wijze gezonde lucht.

Fijnstof

Je kunt het niet zien, niet ruiken, niet voelen en ook niet proeven. Maar fijnstof is overal: zowel buiten als binnen in kantoor, woning en auto. En in (veel) te hoge concentraties in Nederland. De laatste berichtgeving (www.RIVM.nl) over de overschrijding van de EU-normen voor fijnstof onderstreept dit duidelijk alarmerend. Fijnstof bestaat uit superkleine deeltjes kleiner dan 10 micron (duizendste millimeter), een honderdste deel van de dikte van uw krantenpapier. Naast natuurlijk fijnstof bestaat het veel schadelijker fijnstof van de industrie en het verkeer. Fijnstof dringt diep door in de luchtwegen en heeft vooral voor personen met luchtwegaandoeningen een vroegtijdige dood tot gevolg: jaarlijks sterven duizenden Nederlanders vroegtijdig door fijnstof (EU afd. Milieu).

Ionisatie verwijdert fijnstof

Het natuurlijke fenomeen van luchtionisatie (zoals na een onweersbui of bij een waterval) zorgt voor natuurlijke reiniging van de lucht. Een ionisator bootst dit na en 'sproeit' elektronen (natuurlijk elementaire deeltjes) de lucht in. De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen. De nu geladen zuurstofmoleculen (ionen) hechten zich aan het fijnstof in de lucht, waarna dit in de omgeving neerslaat en niet meer schadelijk is. Dit effect heeft ionisatie overigens ook op vervelende micro-organismen (huisstofmijt, virussen, schimmels).

Alleen intensieve ionisator heeft duidelijk positief effect.

Onderzoek van de Amerikaanse Universiteit van Cincinnati (www.Pubmed.com artikel 15982270) geeft recentelijk aan dat alleen een intensieve ionisator duidelijk effect heeft. Dit is een ionisator met een zeer hoge ionen-productie (> 500.000/cm3) die het schadelijke fijnstof vrijwel volledig verwijdert, dat aanwezig is in auto, kantoor en woning: 99,7% verwijdering binnen 12 minuten! De intensieve ionisator wordt wellicht de nieuwe standaard voor luchtreinigers voor de moderne mens. Bestaande luchtreinigers werken met een filterpakket, hebben vaak moeite met het superkleine fijnstof en zijn minder effectief.

Fijnstof

Fijn stof (of fijnstof) in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijn stof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regelgeving uitgebreid met grens- en streefwaarden voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5). Internationaal geaccepteerde inzichten over de gezondheidseffecten van fijn stof zijn in deze regelgeving vervat. De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze pagina's bieden informatie over de belangrijkste aspecten van fijn stof.

Twee typen gezondheidseffecten

In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.

Meten én modelleren om de luchtkwaliteit vast te stellen

De toetsing of voldaan wordt aan de grenswaarden, gebeurt aan de hand van metingen van de fijnstofconcentraties. Daarnaast worden atmosferisch-chemische verspreidingsmodellen gebruikt om de luchtkwaliteit voor fijn stof te berekenen op plaatsen waar niet wordt gemeten. Uit deze berekeningen blijkt dat in Nederland in beperkte mate overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt. Naar verwachting zullen deze overschrijdingen binnen een aantal jaren tot het verleden behoren behalve voor jaren met ongunstige verspreidingscondities.

Verder lezen

Op deze website komen alle aspecten van de fijnstofproblematiek aan de orde. De informatie op deze en onderliggende pagina’s is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd in fijn stof en de gevolgen ervan. Mocht u nog vragen hebben over fijn stof in samenhang met uw gezondheid dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw huisarts of de GGD. De webpagina’s van deze website geven een korte samenvatting en een verwijzing naar onderbouwende en verdiepende informatie die in de vorm van pdf-documenten is te downloaden. Onder de uitgave 'Dossier Fijn stof' zijn al deze achtergronddocumenten bij elkaar te vinden. https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Milieu_Leefomgeving/Dossier_Fijn_stof/Maart_2013/Dossier_Fijn_stof.pdf

 Lightning strike jan 2007.jpg

 

Geplaats 2016

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ionisator

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 Een ionisator of ionizer is een apparaat dat moleculen ioniseert, dat wil zeggen op deeltjes een elektrische lading aanbrengt.

Over het algemeen wordt met een ionisator een apparaat bedoeld dat bijvoorbeeld in huis gebruikt kan worden, en het aantal stofdeeltjes in de lucht vermindert. Het principe wordt ook gebruikt bij het reinigen van uitlaatgassen en het ontstoffen van lucht in lange tunnels, daar spreekt men meestal van een elektrostatische precipitator.

Werking

Eén van de manieren om de lucht te ioniseren is om het apparaat elektronen de lucht in te laten 'sproeien' door een hoogspanning op een naald te zetten.
De elektronen hechten zich aan zuurstofmoleculen.
Over wat daarna gebeurt zijn twee gangbare theorieën.
Volgens de ene theorie hechten de geladen zuurstofmoleculen zich aan stofdeeltjes in de lucht, waarna deze in de omgeving neerslaan doordat ze een elektrische lading hebben.

Volgens de andere theorie zijn schadelijke stofdeeltjes positief geladen wat geneutraliseerd wordt door het negatief geladen zuurstofmolecule.

Om het de elektronen makkelijk te maken om in de lucht te komen, wordt meestal een naald gebruikt. Vanaf de uiterste punt van de naald springen de elektronen het gemakkelijkst van de naald af. Hiervoor wordt een paar duizend volt op de naald gezet. Doordat de stroomsterkte en daarmee het vermogen zeer laag is, is het overigens niet gevaarlijk om deze naald aan te raken.

Over de hoeveelheid stof die zo'n apparaat uit de lucht haalt, bestaan verschillende meningen. Het hangt ook sterk af van andere factoren, zoals ventilatie. Verder is het niet bekend of en in welke mate vermindering van het aantal stofdeeltjes een positief effect op de gezondheid heeft en of dit voor iedereen zou gelden of alleen voor mensen met bepaalde allergieën.

Voordelen

Waar een stofzuiger of luchtfilter de allerkleinste stofdeeltjes doorlaat, werkt dit apparaat op alle deeltjes, hoe klein ook. Dus ook bacteriën zullen neerslaan. In theorie maken negatieve ionen zuurstofopname door het lichaam makkelijker en zorgen ze ervoor dat er minder histamine (een lichaamseigen stof die een rol speelt binnen het afweersysteem en o.a. hoest kan veroorzaken) vrijkomt in de luchtwegen. Sommigen geloven dat een ionisator ook de hoeveelheid serotonine in de hersenen kan stabiliseren.

Nadelen

De hoeveelheid elektronen kan voldoende zijn om zuurstofmoleculen (O2) uit elkaar te trekken. De twee losse zuurstofatomen kunnen dan elk met een ander zuurstofmolecuul ozon (O3) vormen. Door de hoogspanning niet al te hoog te maken wordt dit grotendeels voorkomen.
Er zijn de laatste jaren verscheidene modellen op de markt gekomen die compleet ozonvrij zijn.

Inademen van negatief geladen lucht (die een geringe hoeveelheid ozon bevat) is op zichzelf niet schadelijk. In het alternatieve circuit worden er soms positieve effecten aan toegeschreven.
In ieder geval staat vast dat ozon een uiterst giftige stof is en in hogere concentraties een allesdodende werking heeft. Als vuistregel geldt dat ozon schadelijk is wanneer de concentratie zo groot is dat de kenmerkende ozongeur wordt waargenomen.

Het probleem van de meeste luchtreinigers op basis van ionisatie is dat ze dermate veel ozon produceren om bacteriën en virussen te doden dat deze hoeveelheid ook direct schadelijk is voor de gezondheid.

Ozon is een toxische verbinding.
Het is ongezond om langdurig ozon in te ademen, ook in lage concentraties. Indien een ionisator weinig ozon produceert zal het ook weinig effect hebben op het onschadelijk maken van bacteriën en virussen.

Het stof dat in de omgeving van het apparaat neerslaat kan niet zomaar opgezogen of weggeveegd worden. Blijkbaar hechten de geladen stofdeeltjes zich heel sterk. Daarom is een vochtige doek nodig om het weg te vegen. De vochtige doek ontlaadt het geïoniseerde stof.

Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje, ook wel ion genoemd. Ionisatie is geen spontaan proces: er is energie voor nodig, die ionisatiepotentiaal wordt genoemd.

Een atoomkern of nucleus bevat neutronen en protonen. Neutronen zijn ongeladen, terwijl protonen een positieve elektrische lading hebben. Een atoomkern is dus positief geladen.

Een atoom in zijn geheel is echter elektrisch neutraal, dankzij negatief geladen elektronen die zich in een zogenaamde 'elektronenwolk' bevinden rond de positief geladen atoomkern. Deze elektronenwolk wordt ook wel als een verzameling orbitalen rond de atoomkern voorgesteld. De massa van een elektron is veel kleiner dan de massa van een proton of een neutron. Een ongeladen atoom bevat altijd evenveel protonen als elektronen; deze hoeveelheid is voor ieder element uit het periodiek systeem uniek en wordt uitgedrukt in het atoomnummer.

De ladingen van een elektron en een proton zijn in grootte precies gelijk aan elkaar en heffen elkaar op. Hierbij is de lading van één elektron precies −1 elementaire lading (−1,6022 · 10−19 Coulomb) en die van een proton precies +1 (1,6022 · 10−19 C).

Een atoom of molecuul dat een lading draagt dat verschillend is van nul, wordt een ion genoemd. Men spreekt van een positief geladen ion of kation, als het deeltje een elektron verliest en een negatief geladen ion of anion als het een elektron wint.

Ionisatie vindt onder andere plaats bij

Hoe werkt een ionisator

Waarom een ionisator?

Het ioniseren van de ons omringende lucht is een veilige en gezonde manier om de atmosfeer in uw interieur optimaal gezond te houden.

Het ionisatieproces is volkomen veilig en heeft een aantal nuttige en positieve effecten.

Zowel voor onze lichamelijke als geestelijke gezondheid. Hieronder leggen wij u uit hoe ionisatie werkt en welke ervaringen men er mee heeft opgedaan.

Een ionisator creërt negatieve ionen.

Ionen zijn moleculen die een elektrische lading hebben gekregen. Ze worden in de natuur gecreëerd. Iedereen kent het gevoel van over het strand of onder een waterval doorlopen. Dit frisse gevoel komt door de negatieve ionen die op deze locaties in overvloed door het luchtruim zweven. Deze komen in de natuur veel meer voor dan in een huis of kantoorruimte. Negatieve ionen komen ook vaak voor bij onweersbuien.
Ze worden dan geactiveerd door de elektriciteit van een bliksemschicht.


Wat zegt de wetenschapvan Ionisatie.

Veel mensen voelen zich vaak beter na een onweersbui, zo constateren wetenschappers. ‘Men voelt zich minder zwaarmoedig’, aldus onderzoeker Michael Terman van de universiteit van Columbia in New York.

Hij deed onderzoek onder een aantal mensen met een depressie.
Het bleek dat negatieve ionen werken als antidepressivum.
Zij het zonder bijwerkingen. Ook uit andere studies en onderzoeken blijkt de positieve effecten van negatieve ionen. In een Zwitsers bedrijf werden ionisatoren geplaatst in 2 kamers. In elke kamer werkten 22 medewerkers.

In 1 kamer werd gewerkt met ionisatoren. In de andere kamer werkten mensen die dachten dat ze ook in een kamer met ionisatoren werkten maar deze stonden permanent uitgeschakeld. Na de studie, die 6 maand heeft geduurd, waren er 22 ziektedagen opgenomen door de medewerkers, terwijl in de kamer zonder werkende ionisatoren 64 ziektedagen werden opgenomen.
Tijdens een griep periode werden er in de kamer met werkende ionisatoren 3 dagen ziekteverlof opgenomen terwijl in de kamer zonder werkende ionisatoren 40 ziekteverlof dagen werden opgenomen.

 
Welk effect hebben ionen op de mens?

Biowetenschappers hebben aangetoond dat negatieve zuurstofionen uit onze ingeademde lucht heel belangrijk zijn voor de stofwisseling. Het lichaam verbrandt met behulp van zuurstof voedingsbestanddelen zoals vet, koolhydraten en eiwitten tot kooldioxide en water.

Doordat het inademen van geïoniseerde lucht de concentratie zuurstof in het bloed verhoogt, werken de afzonderlijke organen en de celstofwisseling beter.
Zuurstof is echter alleen biologisch actief, wanneer deze negatief geladen is.

Elektrisch geladen kunststof oppervlakten, huisstof en elektrische apparatuur zijn grote ionen-vernietigers. Een tekort aan negatieve zuurstofionen leidt bij veel mensen tot gevoelens van nervositeit, depressiviteit of vermoeidheid, evenals tot gestoorde nachtrust of een lagere psychische of fysieke weerstand. Het beperken van deze ionen-vernietigers en goed luchten is een goede manier op de lucht gezond te houden.
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het verrijken van de lucht met negatieve ionen een positief effect heeft op de mens. Zo blijken de weerstand versterkt, het concentratievermogen vergroot en de levensvreugde verbeterd.
Bij een verstoorde ionenverhouding – als de lucht te veel positieve zuurstofionen bevat, bijvoorbeeld bij een weersomslag – krijgen mensen meer last van ongemakken en ‘zich niet lekker voelen’. Klachten zijn onder meer een droge keel, verstopte neus, grieperig gevoel, vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, enzovoort.

Schema: verband ionenconcentratie en welbevinden:
- Tot 50 ionen / cm3 leiden tot fysiologische verstoringen
- 1.000-2.000 ionen/cm3 zijn onmisbaar voor een gezonde omgeving
- 5.000-50.000 ionen/cm3 verbeteren de afweer en weerstand
- 50.000-100.000 ionen/cm3 doden bacteriën en reduceren infectiehaarden
- 100.000-500.000 ionen/cm3 stimuleren het genezingsproces van het lichaam

In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van plaats, tijdstip en weer in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Er is een overschot aan negatieve zuurstofionen, omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen altijd 1 : 1,4 is.

Het aantal negatieve ionen per cm3 op verschillende plaatsen bedraagt op/in:
- Waterval en bos: 50.000 per cm3
- Bergen en zee: 5.000 per cm3
- Stadsrand, weide, veld: 700-1.500 per cm3
- Stadspark: 400-600 per cm3
- Trottoir: 100-200 per cm3
- Woning in binnenstad: 40-50 per cm3
- Gesloten kantoor met airco: 0-25 per cm3


Voordelen extra negatieve ionen in de lucht

Het vergroten van de hoeveelheid negatieve ionen aan de lucht heeft diverse voordelen:
- de lucht binnenshuis wordt schoner en dus gezonder,
- de weerstand van het lichaam wordt groter,
- minder allergieën door inhalatie van stof en andere allergenen,
- minder problemen door angst en depressie,
- minder ziekte.


De invloed op serotonine.

Positieve ionen, die massaal aangetroffen worden op de meeste (werk)plekken zorgen voor een overproductie van serotonine. Serotonine is een stof die invloed heeft op onze gemoedstoestand. Een overproductie van serotonine kan zorgen voor hyperactiviteit, angsten en in sommige gevallen ook depressies. Een Frans onderzoeker heeft vastgesteld dat de overproductie van serotonine kan zorgen voor slapeloosheid en nachtmerries. Nadat bij verschillende testpersonen een ionisator was geplaatst, bleek dat het overgrote deel van de patiënten minder slaapproblemen had en nachtmerries afnemen.

Wat doen negatieve ionen.

Alle deeltjes in de lucht een positieve of negatieve lading. Negatieve ionen hebben de eigenschap stofdeeltjes aan te trekken. Dit zorgt ervoor dat het positieve stofdeeltje zwaar wordt en naar beneden valt. Het proces zorgt dus voor schonere lucht en voorkomt ook moeilijkheden met ademhalen en gezondheidsproblemen voorkomt. Het deeltje dat naar beneden valt wordt eenvoudig verwijderd bij het stofzuigen. Mochten er bij het stofzuigen weer deeltjes in de atmosfeer komen, worden deze opnieuw geladen door negatieve ionen en herhaalt het proces zich.

Waarom een luchtreiniger met ionisator.

Onze omgeving raakt steeds drukker bevolkt en dus vervuild. Meer en meer krijgen mensen aandoeningen van luchtwegen en is frisse, zuivere lucht geen vanzelfsprekendheid meer. Ionisatoren zijn een effectieve en veilige oplossing. In stedelijke omgevingen, maar ook bij drukke (snel) wegen en industrieterreinen bieden deze uitkomst. Maar ook voor mensen die landelijk wonen of bij parken. Daar immers zweven veel pollen en stuifmeel rond. Ook hier zijn luchtreinigers met ionisatie-techniek een uitkomst voor mensen met verschijnselen van hooikoorts of allergische aandoeningen.


Optimaal kunnen functioneren dankzij een ionisator.

Hoe schoon uw huis ook lijkt en hoe vaak u ook stofzuigt, er blijven altijd micron kleine stofjes in de lucht zweven.
Daarom is ionisatie belangrijk, ook als het om bacteriën gaat in de atmosfeer.
Door het ioniseren met negatief geladen ionen wordt de lucht gezuiverd en kunt u makkelijker zuurstof opnemen.

Ademhalen wordt makkelijker omdat er minder histamine vrijkomt in de luchtwegen.
Deze lichaamseigen stof is onderdeel van het afweersysteem van ons lichaam. Histamine veroorzaakt hoesten hetgeen een beschermingsreactie is. Hoe schoner de lucht, hoe minder hoesten. Doordat luchtreinigers met ionisator op een effectieve manier pollen, fijnstof en huisstofmijt neutraliseren is deze techniek voor mensen hooikoorts of andere allergieën een uitkomst. Vrij en makkelijk ademen is weer mogelijk.


Het ionisatieproces in detail.

Een Plug-In  ionisator luchtreiniger verspreidt elektronen in de ruimte.

In het apparaat wordt een negatieve hoogspanning op een naald gezet. De ionisator brengt maar liefst 20.000 tot 200.000 ionen per seconde in de atmosfeer. De elektronen springen van de naald en verbinden zich aan de zuurstofmoleculen; ook die met stof, ziektekiemen en bacteriën etc.. De geladen zuurstofmoleculen hechten zich dan aan schadelijke (positief geladen) stofdeeltjes in de lucht en neutraliseren deze. Dat kunnen tabaksrook, pollen, en schimmels zijn, maar ook schadelijke gassen zoals formaldehyde, zwaveldioxide en koolwaterstofverbindingen. Met kunstmatige ionisatie creëert u dus een herstel van de natuurlijke concentratie van negatieve ionen. Het voltage op de naald is hoog, maar het vermogen laag. Het proces is dan ook volledig veilig.


Nare geurtjes verdwijnen met een ionisator.

Tijdens het ionisatie-proces wordt door de luchtreiniger van Progenion dus de lucht gefilterd om vervuiling en schadelijke stoffen te bestrijden. Dat kunnen bijvoorbeeld huisstofmijt en pollen zijn. Maar ook vieze tabaksrook of nare geurtjes van uw huisdier verdwijnen. Door het ioniseren in combinatie met de luchtreiniger ontstaat permanent schone en zuivere lucht. In uw woonkamer, slaapkamer, kantoor. Maar ook in de kelder of hobbyruimte.


 Bron: https://www.prognion.nl/ionisator

 

© 2015 - 2019 COPDoplossingen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.