Potplanten verbeteren NIET de luchtkwaliteit binnenshuis

Vorige Artikel 7 van 45 Volgende

Tenzij je er honderden in huis haalt, is het openzetten van een raam eigenlijk altijd vele malen efficiënter.
 

Mensen met longziekten zoals COPD, Astma of Bronchitis, zoeken altijd manieren voor meer schone lucht en zuurstof.

Zo dacht ik ook dat meer kamerplanten hier en oplossing voor zouden kunnen zijn.

Toen ik de uitslag van dit onderzoek las, kwam ik tot een onderbouwd inzicht.

 

Planten staan natuurlijk heel gezellig in huis. Maar jarenlang werd aangenomen dat ze ook een belangrijke functie hadden. Zo zouden ze de luchtkwaliteit in huis verbeteren.

Maar dat laatste is niet langer een reden om naar het tuincentrum te rijden, zo stellen onderzoekers in het blad Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology.

Ze baseren zich op een kritische analyse van maar liefst twaalf studies en 196 experimenten die in de afgelopen 30 jaar zijn uitgevoerd.

 

Het onderzoek
Tijdens veel van die experimenten werd een plant in een kleine, afgesloten ruimte gezet, waarna onderzoekers er zogenoemde vluchtige organische stoffen in loslieten en keken hoe snel de plant deze opruimde.

Nu is het zo dat de planten in de verschillende studies in ruimten van verschillende groottes werden gezet en ook de hoeveelheid vluchtige organische stoffen waarmee de planten te maken kregen, uiteenliepen.

Die verschillende variabelen maakt het lastig om de resultaten met elkaar te vergelijken en goed te beoordelen. Daarom berekenden de onderzoekers de resultaten van elk onderzoek om naar CADR, m3 / h, waarbij CADR staat voor Clean Air Delivery Rate.

Heel concreet stelden ze voor elk experiment dus vast hoe snel een plant de vluchtige organische stoffen per kubieke meter uit de lucht verwijderde. En dan blijkt dat de verschillende studies een heel eensgezind beeld schetsen.
 

“Planten zijn geweldig, maar ze zuiveren de lucht binnenshuis niet snel genoeg om een effect te hebben op de luchtkwaliteit in je huis of kantooromgeving,” concludeert onderzoeker Michael Waring.
 

Alle experimenten onthulden dat de snelheid waarmee planten de lucht zuiverden meerdere malen lager lag dan de snelheid waarmee een doorsnee gebouw de lucht ververst.

En daarmee is het effect dat planten op de luchtkwaliteit in huis hebben dus verwaarloosbaar, zo stellen de onderzoekers.
 

Sterker nog: het openzetten van een paar ramen is sowieso altijd efficiënter.


Tenzij je bereid bent om op elke vierkante meter grondoppervlak een paar planten neer te zetten. Met zo’n hoge concentratie groen kan het luchtzuiverende effect van planten zich namelijk voorzichtig beginnen te meten met dat van een paar open ramen of een ventilatiesysteem.
 

Het begon allemaal met…NASA
De onderzoekers rekenen zo ongenadig hard af met een mythe die al jaren hardnekkig stand houdt. Het roept de vraag op hoe die mythe is ontstaan.

Waarom is deze zo lang door de mensheid omarmd?
Daarvoor moeten we terug naar 1989. Het jaar waarin NASA in de jacht op manieren om de lucht in ruimtestations te zuiveren, de blik op planten richt en middels experimenten aantoont dat planten in staat zijn om kankerverwekkende chemische stoffen uit de lucht te halen.

Dat idee ging vervolgens – gesteund door behoorlijk wat vervolgstudies die eveneens aantoonden dat planten de lucht kunnen zuiveren – een eigen leven leiden.

Wat daarbij over het hoofd werd gezien, was het feit dat al deze studies werden uitgevoerd in volledig afgesloten ruimtes in laboratoria die eigenlijk in niets te vergelijken zijn met onze huizen of kantoorruimtes, waarin altijd – hetzij door een open raam of een deur die even open en dichtgaat of door kiertjes, gaten of een heus ventilatiesysteem – sprake is van een zekere mate van luchtverversing.

“Veel van de onderzoekers die deze studies uitvoerden keken er niet vanuit een milieutechnisch perspectief naar en begrepen niet hoe de ventilatie in gebouwen de interactie aangaat met planten en ze zo samen van invloed zijn op de luchtkwaliteit in huis,” stelt Waring.

En ze zagen dus ook over het hoofd dat de impact die planten op de luchtkwaliteit in huis hebben, klein en zelfs verwaarloosbaar is als we kijken naar de impact van een open raam of opengeklapt ventilatierooster.
 

“Dit is zeker een voorbeeld van hoe wetenschappelijke resultaten door de tijd heen misleidend kunnen zijn of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden,” aldus Waring.
 

“Maar het is ook een geweldig voorbeeld van hoe wetenschappelijk onderzoek onderzoeksresultaten voortdurend opnieuw moet bestuderen en resultaten kritisch moet bekijken om dichter bij de waarheid te komen en te begrijpen wat er daadwerkelijk rondom ons heen gebeurt.”

 

 

Doe je vrienden met COPD een plezieren informeer ze van onze service.
 

Je kunt ze ook inschrijven dan ontvangen ze Gratis wekelijks 
de FEITJES  & WEETJES van ons.

 


 

     Bron: Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology

Potplanten hebben aangetoond in staat te zijn vluchtige organische stoffen (VOS) in de lucht te verwijderen in kleine, afgesloten kamers over een tijdsbestek van vele uren of dagen. Vervolgens zijn er claims gemaakt die suggereren dat potplanten de VOS-concentraties binnenshuis kunnen verlagen. Deze kameronderzoeken in potplanten rapporteerden resultaten met behulp van verschillende meetwaarden, die vaak niet direct toepasbaar waren op het contextualiseren van de impact van planten op VOS-ladingen binnenshuis. Om de mogelijke effecten te beoordelen, werden 12 gepubliceerde onderzoeken van kamerexperimenten beoordeeld en 196 experimentele resultaten vertaald in schone luchtafgiftesnelheden (CADR, m 3 / h), een luchtreinigingsmaatstaf die op volume kan worden genormaliseerd om eerst te parametreren. orderverlies binnenshuis. De distributie van CADR van één plant omvatte ordes van grootte, met een mediaan van 0,023 m 3/ h, waardoor de plaatsing van 10-1000 planten / m 2 van het vloeroppervlak van een gebouw nodig is voor het gecombineerde VOS-verwijderende vermogen door potplanten om dezelfde verwijderingssnelheid te bereiken die de luchtuitwisseling van buiten naar binnen al biedt in typische gebouwen (~ 1 uur -1 ). Toekomstige experimenten zouden de focus moeten verleggen van het (on) vermogen van potplanten om passief de binnenlucht schoon te maken, en in plaats daarvan onderzoek moeten doen naar mechanismen voor de opname van VOS, alternatieve biofiltratietechnologieën, voordelen voor biofiele productiviteit en welzijn, of negatieve effecten van andere emissies van planten, moet worden beoordeeld door rigoureus veldwerk dat rekening houdt met belangrijke binnenprocessen.

Invoering

Inwoners van ontwikkelde landen brengen tot 90% van hun leven binnenshuis door [ 1 ]. Als zodanig is de kwaliteit van de binnenlucht van cruciaal belang voor menselijke blootstelling aan vervuiling. Binnenverontreiniging bestaat uit talloze bestanddelen, waaronder oxiderende en irriterende stoffen, vluchtige organische stoffen (VOS) en fijn stof (PM) [ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ]. Veel, maar niet alle, vervuiling binnenshuis wordt rechtstreeks uit het binnenmilieu zelf gehaald. VOS-concentraties worden vooral bepaald door emissies binnenshuis, herleidbaar tot bouwmaterialen en meubilair [ 11], gebruik van onder meer consumentenproducten en luchtverfrissers [ 12 ], en koken [ 13 ]. VOC's kunnen een hoofdoorzaak zijn van veel symptomen van het SBS-syndroom (SBS) en andere gezondheidsproblemen die verband houden met binnenlucht [ 14 , 15 , 16 , 17 , 18 ]. Oxidatie van VOS kan ook secundaire organische aërosolen produceren [ 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ], die de PM-belasting verergeren en zelf schadelijke gezondheidsrisico's kunnen opleveren [ 26 , 27 , 28 ].

Om VOS en andere verontreinigende stoffen binnenshuis uit het binnenmilieu te verminderen, maken gebouwen traditioneel gebruik van infiltratie en natuurlijke of mechanische ventilatieluchtuitwisseling [ 29 ], wat de vervanging is van muffe binnenlucht door frisse buitenlucht. Hogere beademingspercentages zijn gecorreleerd met een lager ziekteverzuim en minder incidentie van SBS-symptomen, verminderde percepties van geuren en betere taakprestaties [ 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 ]. Meer ventilatie kan echter de concentratie binnenshuis van verontreinigende stoffen uit de buitenlucht verhogen, zoals ozon en PM [ 9 , 10 , 36 ,37 , 38 ]. Meer ventilatie verbruikt doorgaans ook meer energie [ 39 , 40 , 41 ], omdat buitenlucht moet worden geconditioneerd om thermisch comfortabel te zijn. Om deze nadelen aan te pakken, worden alternatieve manieren onderzocht om binnenlucht te zuiveren ter vervanging of aanvulling van ventilatielucht.

Experimenten hebben het vermogen van potplanten aangetoond om de VOS-concentraties in de lucht in afgesloten kamers te verlagen. Veel onderzoeken die deze experimenten hebben uitgevoerd, trekken vervolgens de conclusie dat potplanten de luchtkwaliteit binnenshuis kunnen verbeteren, waardoor de aanwezigheid van niet-academische middelen (voornamelijk online) wordt aangewakkerd die het gebruik van kamerplanten als een duurzaam middel om de binnenlucht te reinigen, aanwakkeren. De experimentele resultaten van de onderliggende wetenschappelijke werken worden echter vaak zodanig gerapporteerd dat ze niet eenvoudig kunnen worden geëxtrapoleerd naar effecten in echte binnenomgevingen. Typisch voor deze studies was dat een potplant in een afgesloten kamer werd geplaatst (vaak met een volume van ~ 1 m 3 ), waarin een enkele VOC werd geïnjecteerd, en het verval ervan werd in de loop van vele uren of dagen gevolgd [ 42 ,43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 ]. De bouwvolumes zijn daarentegen veel groter dan die van een experimentele kamer en de VOS-emissies zijn aanhoudend. Ook wordt de binnenlucht continu uitgewisseld met de buitenlucht. De mediaan van de gemeten verblijftijden voor lucht in Amerikaanse kantoren is bijvoorbeeld ongeveer 50 minuten [ 53 ] en 80 minuten voor Amerikaanse huizen [ 19 , 54 , 55 ], wat overeenkomt met luchtwisselkoersen (AER) van 1,2 en 0,75 uur - 1, respectievelijk in schril contrast met de lange tijdschalen die nodig zijn voor de kamerexperimenten om zinvolle VOS-reducties te produceren.

Sommige pogingen om deze verschillen tussen kamers en binnenomgevingen te minimaliseren, zijn in studies nagestreefd, hoewel niet alle problemen zijn opgelost. Xu et al. [ 56 ] probeerden meer realistische omstandigheden te weerspiegelen in wat zij een "dynamische" kamer noemden, maar in hun werk werd geen expliciete melding gemaakt van luchtuitwisseling. Liu et al. [ 57] namen een continue luchtstroom in hun experimenten op, met constante stroomopwaartse benzeenconcentraties van ongeveer 150 ppb. Ze behielden echter een zeer klein kamervolume, waardoor de relatieve invloed van de planten werd opgeblazen. Sorptie van VOS op de oppervlakken van de kamer wordt soms, maar niet altijd, overwogen door deze onderzoeken, wat de oorzaak kan zijn van een deel van het waargenomen VOS-verval, in plaats van opname door de planten. Andere studies hebben verbeteringen voorgesteld aan het ontwerp van experimenten met plantenkamers, maar ze waren gericht op omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en kooldioxideconcentraties (die allemaal van invloed kunnen zijn op de gezondheid van planten), in plaats van op parameters die de interacties tussen de opbouw van verontreinigende stoffen beïnvloeden [ 58 , 59 ].

Een paar veldcampagnes hebben geprobeerd de impact van planten in binnenomgevingen te meten, hoewel Girman et al. [ 60 ] gedocumenteerd in detail de waarschijnlijke onnauwkeurigheden van de meetapparatuur die in deze onderzoeken wordt gebruikt. Wat nog belangrijker is, geen van hen controleerde of mat de wisselkoers van de buitenlucht. Er kunnen dus geen conclusies worden getrokken over de invloed van planten versus de invloed van VOS-verwijdering door luchtuitwisseling. Van deze onderzoeken hebben Dingle et al. [ 61 ] vond geen vermindering van formaldehyde totdat de plantdichtheid 2,44 planten / m 2 bereikte , op welk punt slechts een vermindering van 10% werd waargenomen. Wood et al. [ 62] beweerde VOS-verlagingen tot 75% waar te nemen in fabriekshoudende kantoren bij hoge VOS-ladingen, maar ze bemonsterde slechts eenmaal per week metingen van 5 minuten en verzuimde om luchtverversing te rapporteren.

Er zijn slechts twee publicaties gevonden die deze problemen niet alleen erkennen, maar ook expliciet het idee weerleggen dat gewone kamerplanten de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren. Ze zijn geschreven door Girman et al. [ 60 ] en Levin [ 63 ]. Die werken, geschreven door binnenlucht- en bouwwetenschappers, bespreken in detail de geschiedenis en beperkingen van de kamer en veldstudies, en bieden een massabalansberekening die de voorspelde ineffectiviteit benadrukt van het gebruik van potplanten om VOS uit de binnenlucht te verwijderen. Voortbouwend op die basis, presenteert het werk hierin een overzicht en impactanalyse van verwijderingspercentages gerapporteerd door 12 geciteerde werken, waarvan de meeste werden uitgevoerd na de publicatie van Levin in 1992 [ 63]. Van deze werken zijn de statistieken die worden gebruikt om VOS-verwijdering te rapporteren inconsistent, dus vergelijkingen en reproduceerbaarheid zijn moeilijk te beoordelen, evenals het voorspellen van effecten op de binnenlucht. De huidige analyse standaardiseert dus eerst 196 experimentele resultaten in een meeteenheid die bruikbaar is voor het meten van binnenluchtreiniging, en gebruikt vervolgens die gestandaardiseerde resultaten om de effectiviteit te beoordelen van het gebruik van potplanten om VOS te verwijderen en de luchtkwaliteit binnenshuis te verbeteren.

Methodologie

Standaardisatie van gerapporteerde VOS-verwijdering

Binnen de bouwwetenschappen wordt het potentieel voor het reinigen van de binnenlucht van een stand-alone apparaat geparametreerd met de snelheid van schone lucht (CADR). De CADR is het effectieve volumetrische debiet waarmee "schone" lucht aan de omgeving wordt toegevoerd en weerspiegelt de snelheid waarmee de luchtreiniger verontreinigende stoffen verwijdert. Het is het product van het debiet van lucht door de luchtreiniger ( ac. , M 3 / h) en de verwijderingsefficiëntie ( η ), dus CADR =  ac η (m 3 / h). Dezelfde luchtreiniger zal een grotere impact hebben in een kleinere omgeving, dus om de impact van een luchtreiniger te meten binnen de context van de binnenruimte die hij inneemt, moet CADR worden genormaliseerd door het relevante binnenvolume (V , m 3 ). Deze CADR / V (h −1 ) -parameter komt overeen met een eerste-orde verliessnelheidsconstante (dwz de snelheid waarmee de verontreinigende stof wordt verwijderd is evenredig met de concentratie van de verontreinigende stof).

Gegeven dat voldoende informatie wordt verschaft door een kameronderzoek (bv. Fysische kamerkarakteristieken, experimentele parameters), kan een CADR-per-plant (CADR p , m 3  h −1  plant −1 ) worden berekend met behulp van de resultaten. De experimentele procedures van de 12 beschouwde onderzoeken gebruikten een van de twee algemene experimentele opstellingen. De eerste opstelling (opstelling I) gaat uit van een perfect afgesloten kamer zonder VOS-bronnen waarbij opname door de plant het enige verliesmechanisme is, met een overeenkomstige differentiële massabalansvergelijking:

V.cd Cd t-RpC,VcdCdt=−CADRpC,

(1)

waarbij C de VOC-concentratie in de kamer vertegenwoordigt; c (m 3 ) is het volume van de kamer; en t (h) is tijd. Door Eq. 1 :

Ct=C0e(RpV.c) t,Ct=C0e−(CADRpVc)t,

(2)

waarbij 0 is de beginconcentratie in de kamer; en C t is de concentratiekamer nadat t uur zijn verstreken. Met behulp van gegevens die door de kamerstudies zijn verstrekt, kan de CADR p worden berekend door Eq. 2 :

C A Rp-V.ctln(CtC0) .CADRp=−Vctln⁡(CtC0).

(3)

De tweede experimentele opstelling (opstelling II) bestaat uit stabiele condities in een doorstroomkamer, in plaats van vervuilend verval in een afgesloten kamer. Equeations  1 - 3 zijn niet langer van toepassing op deze aandoening. In dit geval wordt de differentiële massabalans beschreven door het verschil tussen de brontermen (inlaatstroom) en verliestermen (uitlaatstroom + plantfiltratie):

V.cd Cd t=QcCt(Qc+Rp)Ct,VcdCdt=QcCinlet−(Qc+CADRp)Coutlet,

(4)

waarbij c (m 3 / h) is de stroomsnelheid door de kamer; inlaat is de VOC-concentratie die de kamer binnenkomt via de inlaat; en uitlaat is de VOC-concentratie die de kamer verlaat (waar C  =  uitlaat ). Het oplossen van CADR p onder stabiele omstandigheden levert:

C A Rp=Qc(Ct/Ct)-Qc.CADRp=Qc1−(Coutlet/Cinlet)−Qc.

(5)

De vooroordelen die worden veroorzaakt door het verwaarlozen van oppervlakte-sorptie (in beide opstellingen) en kamerlekkage (in opstelling I) van de massabalansvergelijkingen ( respectievelijk vergelijkingen  1 en 4 ) bevorderen impliciet de doeltreffendheid van de verwijdering van de plant, waardoor absolute best-case schattingen worden verkregen van de CADR p voor de beoordeelde kamerstudies.

Beschrijving van weloverwogen kamerexperimenten

Er is een CADR p- dataset ontwikkeld met de resultaten van 12 gepubliceerde onderzoeken, waaronder 196 experimenten met potplanten. De experimentele details van de 12 publicaties worden samengevat weergegeven in Tabel  1 , met verdere experimentele details en CADR p- berekeningsresultaten in de aanvullende informatie (SI). Alle experimenten maten VOC-verwijdering door een enkele plant in een gecontroleerde kamer en één CADR pwerd voor elk experiment berekend per plant per verwijderde VOC-soort. De 12 onderzoeken rapporteerden hun resultaten echter als volgt in een verscheidenheid aan inconsistente statistieken. Sommige studies lieten alleen grafieken zien van vervuilend verval. Anderen bevatten tabellen met een beginconcentratie en de concentratie na een bepaalde tijd (bijvoorbeeld 24 uur). Sommigen meldden een daling van de concentratie per uur (in werkelijkheid zal de concentratieverlaging per uur niet constant zijn, omdat verwijdering waarschijnlijk van de eerste orde is en niet lineair). Bovendien normaliseerden sommigen hun resultaten op basis van het oppervlak van het plantenblad, terwijl anderen het bladoppervlak helemaal niet maten - hoewel grote bladoppervlakken de opname van VOS in ieder geval kunnen belemmeren, aangezien de bladeren dienen om te voorkomen dat lucht over het groeisubstraat stroomt. die de verwijdering van VOS kunnen domineren [ 44 ,64 ]. Tabel  1 categoriseert de onderzoeken in grote lijnen in drie groepen op basis van hun experimentele opstellingen en hoe hun resultaten werden gerapporteerd, waarbij elk een andere benadering nodig heeft voor het bepalen van CADR p- waarden, waaronder:

 1. (1)

  Een afgesloten kamer (opstelling I) met alleen begin- en eindconcentratiemetingen (of hun verhoudingen), gedurende een bepaalde tijdsduur.

 2. (2)

  Een afgesloten kamer (opstelling I) met een tijdreeks van concentratiemetingen.

 3. (3)

  Een doorstroomkamer (setup II) met C- inlaat- en C- uitlaatmetingen .

Voor de eerste categorie, Eq. 3 werd gebruikt om CADR p- waarden voor de experimenten te berekenen . Aydogan en Montoya [ 42 ] hebben voor vier verschillende plantensoorten de tijd weergegeven die nodig is om tweederde van het oorspronkelijke formaldehyde te verwijderen. Orwell et al. [ 47 ] tabellen de gemiddelde 24-uurs verwijdering van benzeen ( 0 - C t ) uit een aanvangsdosis ( 0 ) voor zeven plantensoorten, terwijl Orwell et al. [ 48 ] tabelleerde de benodigde tijd om C t / 0  = 0,5 te bereiken voor verschillende combinaties van plantensoorten, tolueen, xyleen. Wolverton et al. [ 49] in tabelvorm verwijderd na 24 uur formaldehyde, benzeen en trichloorethyleen (TCE) voor verschillende plantensoorten. Yoo et al. [ 51 ] rapporteerde verwijdering per uur per bladoppervlak (ng m −3  h −1  cm −2 ) voor vier planten die benzeen en tolueen verwijderden, waardoor beginconcentraties en bladoppervlakken werden verkregen. Deze CADR p- berekening werd uitgevoerd in de veronderstelling dat hun gerapporteerde aantallen overeenkwamen met het eerste uur van het kamerexperiment. Yang et al. [ 50 ] presenteerde vergelijkbare resultaten voor vijf VOS voor verschillende plantensoorten, kwalitatief ingedeeld naar prestatie (dwz “superieur”, “gemiddeld” en “slecht” presterende planten). Zhang et al. [ 52] gebruikte een genetisch gemodificeerde versie van Pothos Ivy, ontworpen om de opname van VOS te verbeteren, en zorgde voor een procentuele vermindering van de concentratie die in de loop van de dagen werd bereikt. De CADR p- resultaten voor deze onderzoeken worden gedetailleerd in tabel  S1 .

Voor de tweede categorie werd een CADR p- waarde berekend met behulp van Vgl. 3 voor elk gerapporteerd punt in de tijdreeks. Hun gemiddelde werd genomen als de totale CADR p voor dat experiment. Irga et al. [ 43 ] uitgezet percentage benzeen verwijderd voor twee installaties in de loop van vier dagen. Kim et al. [ 45 ] verrichtte uurlijkse metingen gedurende een periode van 5 uur van cumulatieve concentratiereductie van formaldehyde genormaliseerd naar bladoppervlak (µg m −3  cm −2 ) voor tientallen plantensoorten in vier categorieën. Voor deze dataset zijn 36 hout- en kruidachtige bladplanten gebruikt. Gezien het bladoppervlak van alle plantensoorten en een beginconcentratie in de kamer, conversie naar CADRp was mogelijk. Kim et al. [ 46 ] de concentratie in de tijd uitgezet voor twee verschillende plantensoorten die drie verschillende VOS verwijderden. De CADR p- resultaten voor deze onderzoeken worden gedetailleerd in tabel  S2 .

Voor de derde categorie vereiste het berekenen van CADR p het gebruik van Eq. 5 . De expressie van de C- uitlaat / C- inlaat binnen verg. 5 kan equivalent worden gezien als de fractionele VOC-verwijdering, die Liu et al. [ 57 ] rapporteerde dat setup II voor benzeen werd gebruikt. Drie van hun plantensoorten leverden 60-80% verwijdering op, 17 soorten leverden 20-40% op, nog eens 17 leverden 10-20% op, 13 verwijderden minder dan 10% en 23 leverden geen benzeenverwijdering op. Deze CADR p- resultaten worden gedetailleerd in tabel  S3 .

Beoordeling van de effectiviteit van potplanten als luchtreinigers binnenshuis

De meest prominente manier waarop VOS uit binnenruimten worden verwijderd, is door luchtuitwisseling van buiten naar binnen. Lucht stroomt door een gebouw met een bepaalde stroomsnelheid ( b , m 3 / h), die een combinatie van mechanische ventilatie, natuurlijke ventilatie en ongecontroleerde infiltratie door de gebouwschil zijn. Gewoonlijk b schalen met de bouw afmeting, zodat de volume-genormaliseerde flow die het debiet (genaamd AER of λ , h -1 ) wordt geparametreerd opbouw luchtstroom, waarbij λ  =  b / V . Deze statistiek is, net als bij CADR / V , een eerste-orde verliespercentageconstante. Bijgevolg,λ en CADR / V kunnen direct worden vergeleken om de relatieve doeltreffendheid van elk type verwijdering te beoordelen. Om luchtreiniging als effectief te beschouwen, moet het verliespercentage als gevolg van het luchtfilter (CADR / V ) in dezelfde volgorde of hoger zijn als dat van het verliespercentage van de luchtuitwisseling ( λ ). Dus als λ   CADR / V , wordt de meeste vervuiling verwijderd door alleen luchtuitwisseling. Als λ   CADR / V , is de luchtreiniger verantwoordelijk voor de meeste verwijdering. Als λ  = CADR / V , hebben de twee verliesmechanismen dezelfde invloed.

Voor het geval dat meerdere potplanten binnenshuis hun individuele CADR p combineren om VOS uit een binnenmilieu te verwijderen, kan het netto CADR / V- verliespercentage worden berekend op basis van de dichtheid van planten op een bepaald vloeroppervlak ( ρ p , planten / m 2 ) , en het volume van het beschouwde gebouw in termen van het product van een gemiddelde plafondhoogte ( h , m) en het gegeven vloeroppervlak ( A , m 2 ) door:

C A RV.=(RpρpA )A )=RpρphCADRV=(CADRpρpA)(hA)=CADRpρph

(6)

zodat CADR / V afhangt van CADR p , ρ p en h . Aangezien de plafondhoogte h waarschijnlijk veel minder gevarieerd is dan CADR p of ρ p in het hele Amerikaanse gebouwenbestand, met uitzondering van atria, wordt deze  tijdens de volgende analyse als een constante h = 2,5 m ≈ 8 ft beschouwd.

Vergelijkingen van verliesmechanismen van installaties en AER kunnen worden gekwantificeerd door de effectiviteitsparameter ( Γ ), gedefinieerd als de fractie van VOS-verwijdering waarbij alleen door de installatie veroorzaakte luchtreiniging verantwoordelijk is:

Γ =R / V)λ R / V)Γ=(CADR/V)λ+(CADR/V)

(7)

Aldus Γ wordt begrensd door 0 en 1. Als Γ  0 ( λ »  CADR / V ) wordt de luchtreiniger ondoeltreffend tegenover luchtverversing schade; als Γ  1 ( λ   CADR / V ), domineert de luchtreiniger de verwijdering; en als Γ  = 0,5 ( λ  = CADR / V ), dragen de luchtreinigings- en luchtuitwisselingsverliezen in gelijke mate bij tot de totale verwijdering. Vervanging van de rechterkant van Eq. 6 in (CADR / V ) in Eq. 7 faciliteerde een op simulatie gebaseerde parametrische analyse van de effectiviteit van VOS-verwijdering door potplanten binnenshuis.

resultaten en discussie

CADR van potplanten in herziene onderzoeken

In totaal werden 196 CADR p- waarden berekend uit de 12 beoordeelde kameronderzoeken. Een histogram dat deze volledige dataset uitdrukt, wordt gegeven in figuur  1a , die een brede spreiding heeft van bijna vier ordes van grootte (variërend van 0,0004-0,2 m 3  h −1  plant −1 op 10e en 90e percentiel), een mediaan CADR p  = 0,023 m 3  uur −1  plant −1 , en een gemiddelde (standaarddeviatie) van 0,062 (0,089) m 3  uur −1  plant −1 . Hoewel deze CADR pwaarden vertegenwoordigen best-case scenario's (aangezien ze werden berekend uitgaande van verwaarloosbare kamersorptie en lekkage), zijn hun magnitudes buitengewoon klein. Voor de context hebben typische gas- of deeltjesluchtreinigers gemiddelde CADR-waarden in de orde van grootte van ~ 100 m 3 / h [ 65 , 66 , 67 ].

 

figuur 1

 

 

Figuur  1b lost alle 196 datapunten op die bijdragen aan het histogram van figuur  1a op basis van het gemeten type VOS, gelabeld door de eerste auteur en het referentienummer van het onderzoek. Deze figuur onderzoekt dus de mogelijkheid om CADR p voor elke VOC te beperken . Sommige gegevens geven voorlopig aan dat bepaalde VOS efficiënter kunnen worden verwijderd door potplanten; bijvoorbeeld Kim et al. [ 44 , 45 , 46 ] stelden een betere verwijdering van formaldehyde vast dan voor xyleen, en Wolverton et al. [ 49 ] nam een ​​veel lagere TCE-verwijdering waar dan voor formaldehyde en benzeen. Deze trends zijn echter niet consistent in alle onderzoeken; bijvoorbeeld Yang et al. [ 50] observeerde een vergelijkbare verwijdering van TCE, benzeen en tolueen. Ook zijn in onvoldoende onderzoeken dezelfde combinaties van VOS voldoende beoordeeld om een ​​definitieve trend vast te stellen. Bovendien verschillen sommige resultaten sterk van studie tot studie, zelfs voor dezelfde VOS.

Meer in het bijzonder is de variantie van CADR p- waarden die bij een bepaald onderzoek horen veel kleiner dan de variantie van de dataset als geheel (intra-onderzoekswaarden variëren van 1 tot 2 ordes van grootte, vergeleken met het totale CADR p- bereik van ~ 4 ordes van grootte). Bijvoorbeeld, van de 46 CADR p- waarden berekend op basis van Kim et al. [ 44 , 45 , 46 ], 32 van hen (70%) wonen boven 0,1 m 3  h −1  plant -1 , wat 84% uitmaakt van de totale 38 CADR p groter dan 0,1 m 3  h -1  plant −1 . Aan de andere kant van dit spectrum, alle CADRp- waarden die behoren tot Irga et al. [ 43 ] en Yang et al. [ 50 ] waren minder dan 0,001 m 3  h −1  plant -1 , op één na alle CADR p onder 0,001 m 3  h −1  plant −1 . De enige resterende CADR p die in dit laagst presterende interval bestaat, is van Zhang et al. [ 52], die ook een experiment met chloroform hebben uitgevoerd, ondanks het gebruik van genetisch gemodificeerde planten waarvan is aangetoond dat ze de opname van VOS verhogen. Wij zijn van mening dat deze trends suggereren dat de variërende prestaties voor het verwijderen van VOS tussen verschillende onderzoeksstudies een indicator kunnen zijn voor verschillen tussen meetmethoden voor verwijdering, die verder moeten worden onderzocht. Deze omvatten misschien meettechnieken, de gezondheid van planten en rhizosfeer en andere kenmerken en relatieve afmetingen van de kamer, de grond, de pot of de plant zelf (bijv. VOS-sorptie op concurrerende oppervlakken).

Effectiviteit in typische gebouwen

Met behulp van de volledige CADR p- gegevensset (Fig.  1a ), vgl. 6 werd gebruikt om vier sets van totale CADR / berekenen V verliesgraden, weggegooid in vier andere plant dichtheid ( ρ p ) gevallen gescheiden bij logaritmische intervallen (0,1, 1, 10 en 100 planten / m 2 ). In figuur  2 worden deze verliespercentages direct vergeleken met een verdeling die de AER vertegenwoordigt die typisch is voor Amerikaanse woningen [ 54 , 55 ] en een andere die de AER's vertegenwoordigt die typisch zijn voor Amerikaanse kantoren [ 53 ]. Nogmaals, deze twee soorten verliespercentages kunnen direct worden vergeleken om hun relatieve impact op de verwijdering van VOS aan te tonen. De twee vakken die overeenkomen met ρp- waarden van 0,1 en 1 planten / m 2 zijn nauwelijks zichtbaar, dus hun overeenkomstige uitvalpercentages zijn vrijwel zeker verwaarloosbaar, zelfs als planten met de hoogst plausibele CADR p worden gebruikt. Voor a ρ p  = 10 planten / m 2 kan een deel van de verliespercentages als gevolg van VOS-verwijdering door de planten vanaf het bovenste uiteinde van de CADR p- distributie vergelijkbaar zijn met luchtuitwisselingsverliezen in bijzonder krappe gebouwen, maar de mediane CADR / V is nog steeds verwaarloosbaar in vergelijking met de gemiddelde AER voor zowel woningen als kantoren.

Figuur 2

Figuur 2

 

 

Deze beoordeling is in sterke mate in overeenstemming met de conclusies van Girman et al. [ 60 ] en Levin [ 63 ]. Met behulp van vergelijkbare massabalansberekeningen en de meest genereuze selectie van de vroeg gepubliceerde Wolverton et al. [ 49 ] gegevens, Levin [ 63 ] bepaalde dat een huis van ~ 140 m 2 (1500 ft 2 ) 680 kamerplanten nodig zou hebben (dwz ρ p  = 4,9 planten / m 2 ) om de verwijderingssnelheid van VOS door planten binnenshuis net te bereiken 0,096 uur −1 . Het is duidelijk niet haalbaar om deze plantdichtheid in een gebouw te bereiken. Zelfs ρ p  = 1 planten / m 2zou uitsluiten dat elke bruikbare, door de gebruiker aangestuurde architecturale programmering op een gebouw wordt toegepast, en het zou een theoretische ρ p  = 100 planten / m 2 kosten voordat de volledige CADR / V- verliespercentageverdeling vergelijkbaar is met de AER-verdelingen als geheel.

Een parametrische analyse werd gebruikt om de vereiste ρ p te voorspellen die nodig is om een ​​gewenste effectiviteit te bereiken voor verschillende combinaties van AER en representatieve CADR p . De analyse berekende ρ p vereist voor varieerde Γ tussen 0 tot 1 en AER tussen 0,1 en 10 h −1 , waardoor alle Γ mogelijkheden en alle redelijk verwachte indoor AER's in typische gebouwen werden uitgeput . De CADR p werd vastgesteld op een van de drie afzonderlijke gevallen. Het eerste was een laag CADR p- geval, overeenkomend met het 10e percentiel van de volledige CADR p- dataset (0,00014 m 3  h −1  plant-1 ); de tweede gebruikte de mediaan van de CADR p- gegevensset (0,023 m 3  h −1  plant −1 ); terwijl de derde het 90e percentiel gebruikte (0,19 m 3  h −1  plant −1 ). De ρ p- voorspellingen worden gepresenteerd als contourgrafieken in Fig.  3 , die worden weggegooid met factor van tien intervallen van ρ p  <1 tot ρ p  > 10.000 planten / m 2 .

Afb.3

figuur 3

Contourweergaven weergeven van de resultaten van een parametrische analyse, waarbij weggegooid plantdichtheid ( ρ p ) werd berekend over voortdurend en grondig werkingsbereik en AER en drie gevallen plantprestatie als luchtreiniger: een zwakke desgevallend het 10e percentiel van de CADR p- dataset (0,00014 m 3  h −1  plant -1 ), b het mediane CADR p- geval (0,023 m 3  h -1  plant −1 ), en c een sterk geval is het 90e percentiel van de CADR p- dataset (0,19 m 3  uur -1 fabriek -1 )

Afbeelding op volledige grootte

Bij de sterkste CADR p- aannames (Fig.  3c ), kan een effectiviteit van ~ 20% worden gerealiseerd in een gebouw met extreem lage AER (bijv. Λ  <0,2 h −1 ) als één potplant wordt gebruikt per vierkante meter van de binnen vloeroppervlak. Deze effectiviteit valt snel weg als een nog iets hogere luchtverversingssnelheid wordt ervaren. Maar, zoals gezegd, deze ρ p  = 1 planten / m 2 is te dicht om praktisch te zijn binnen een gebouw, en het wordt nauwelijks geregistreerd als effectief onder de meest genereuze CADR p- en AER-aannames. Onder de meer waarschijnlijke eigenschappen voor het verwijderen van planten (Fig.  3a, b), zou elke legitieme effectiviteit, zelfs in gebouwen met de laagste luchtverversing, ρ p- waarden vereisen die niet alleen binnenshuis onpraktisch of onhaalbaar zijn, maar ook belachelijk groot zijn. Merk nogmaals op dat de analyses in deze sectie werden uitgevoerd met een best-case CADR p- gegevensset, die CADR p berekende, ervan uitgaande dat noch kamerlekkage noch oppervlakte-sorptie bijdroeg aan waargenomen verliezen, dus zelfs deze onmogelijk grote ρ p- waarden vertegenwoordigen in wezen een ondergrens.

Andere Overwegingen

De omstandigheden in afgesloten kamers zijn niet aangepast aan de omstandigheden van echte binnenomgevingen, met hoge AER, grote volumes en aanhoudende VOS-emissies. Onze conclusie dat planten een verwaarloosbare invloed hebben op de VOS-ladingen binnenshuis komt overeen met de resultaten van veldonderzoeken die geen echte VOS-reducties hebben waargenomen wanneer planten in gebouwen werden geplaatst. Ondanks dat potplanten de VOS-concentraties binnenshuis niet noemenswaardig beïnvloeden, kan het uitvoeren van kamerexperimenten op planten een consequente inspanning blijven. Er valt nog veel te leren over de mechanismen van botanische opname van VOS. En er bestaan ​​nog andere toepassingen van botanische filtratie (hoewel het passief reinigen van binnenlucht daar niet een van is). Potentieel nut voor verder onderzoek ligt misschien in door planten ondersteunde botanische bio-druppelreinigers (in de volksmond,68 , 69 , 70 ]. Deze kunnen een effectievere manier zijn om VOS te verwijderen vanwege hun grootte, blootgestelde rhizosfeer en gecontroleerde en continue luchtstroom. Sommige recente studies suggereren dat biowalls CADR's kunnen opleveren bij bestellingen van 10-100 m 3 / u voor bepaalde VOS [ 71 , 72 ], met het potentieel om een ​​waardige bijdrage te leveren aan de verwijdering van VOS binnenshuis. Er zijn echter meer biowall-veldbeoordelingen en modelleringsinspanningen nodig om ons begrip van hun echte luchtreiniging en kosteneffectiviteit beter te begrijpen.

Ongeacht de toepassing, is meer nauwkeurigheid vereist in toekomstige kamerexperimenten om methodologische onduidelijkheden te verwijderen. Verlies van de eerste orde moet worden gebruikt om de resultaten te interpreteren, en er moet rekening worden gehouden met kamerlekkage en oppervlakte-sorptie (zowel aan de kamerwanden als aan de pot en de grond). Een gestandaardiseerde metriek die moet worden gebruikt in massabalansberekeningen, zoals de CADR, zou ook een cruciaal aspect moeten zijn van toekomstige experimentele rapportage. Onderzoek suggereert ook dat de plant zelf minder cruciaal is voor het verwijderen van VOS dan de microbiële gemeenschap die in het rhizosfeer / bodemsysteem van de plant leeft [ 73 , 74 ].

De kwestie van het binnenbrengen van planten in het binnenmilieu is ook een complexe kwestie, die niet wordt opgelost door het (on) vermogen van een potplant om VOS in de lucht te verminderen. Kamerplanten kunnen, doordat ze bijdragen tot het creëren van een meer biofiel binnenmilieu, een positieve invloed hebben op het welzijn van de bewoners [ 75 ], wat zich ook kan vertalen in productiviteitsverbeteringen voor bedrijven. Het introduceren van planten kan echter ook bepaalde kosten of afwegingen met zich meebrengen. Een mogelijk geassocieerd nadeel van planten binnenshuis kan een verhoogde luchtvochtigheid zijn. Ook is aangetoond dat planten onder bepaalde omstandigheden bepaalde VOS produceren [ 76 , 77]. Dus zelfs als een potplant bijvoorbeeld de persistentie van formaldehyde binnenshuis iets vermindert, is de netto-impact op de totale VOS-concentraties en de algehele luchtkwaliteit binnenshuis minder duidelijk. Sporen en andere biodeeltjesemissies kunnen ook worden geproduceerd door planten, die zijn waargenomen in biowall-systemen [ 65 , 74 , 75 ]. Voortdurende rigoureuze laboratorium- en veldstudies zijn vereist om een ​​vollediger en genuanceerder begrip te ontwikkelen van het samenspel tussen planten en de resultaten van het binnenmilieu.

Referenties

 1. 1.

  Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, Robinson JP, Tsang AM, Switzer P, et al. De National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): een hulpmiddel voor het beoordelen van blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen. J Blootstelling Sci Environ Epidemiol. 2001; 11: 231–52.

  CAS Google geleerde 

 2. 2.

  Weschler CJ. De impact van ozon op de volksgezondheid: bijdragen van blootstelling binnenshuis aan ozon en producten van door ozon geïnitieerde chemie. Environ gezondheidsperspectief. 2006; 114: 1489-1496.

  CAS PubMed PubMed Central Google geleerde 

 3. 3.

  Wallace L. Binnendeeltjes: een recensie. J Air Waste Manag Assoc. 1996; 46: 98-126.

  CAS PubMed PubMed Central Google geleerde 

 4. 4.

  Wallace L. Binnenbronnen van ultrafijne deeltjes en deeltjes in accumulatiemodus: grootteverdelingen, op grootte opgeloste concentraties en bronsterktes. Aerosol Sci Technol. 2006; 40: 348-60.

  CAS Google geleerde 

 5. 5.

  Weschler CJ, Shields HC. Productie van de hydroxylradicaal in binnenlucht. Environ Sci Technol. 1996; 30: 3250-8.

  CAS Google geleerde 

 6. 6.

  Weschler CJ, Nazaroff WW. Halfvluchtige organische verbindingen in binnenomgevingen. Atmos Environ. 2008; 42: 9018-40.

  CAS Google geleerde 

 7. 7.

  Brown SK, Sim MR, Abramson MJ, Gray CN. Concentraties van vluchtige organische stoffen in de binnenlucht - een overzicht. Binnenlucht. 1994; 4: 123-34.

  CAS Google geleerde 

 8. 8.

  Morawska L, Afshari A, Bae GN, Buonanno G, Chao CYH, Hänninen O, et al. Binnenaërosolen: van persoonlijke blootstelling tot risicobeoordeling. Binnenlucht. 2013; 23: 462-87.

  CAS PubMed Google geleerde 

 9. 9.

  Johnson AM, Waring MS, DeCarlo PF. Realtime transformatie van buitenaërosolcomponenten bij transport binnenshuis gemeten met aerosol-massaspectrometrie. Binnenlucht. 2017; 27: 230-40.

  CAS PubMed Google geleerde 

 10. 10.

  Avery AM, Waring MS, DeCarlo PF. Seizoensgebonden variatie in aerosolsamenstelling en concentratie bij transport van buiten naar binnen. Environ Sci: Proceseffecten. 2019; 21: 528-47.

  CAS Google geleerde 

 11. 11.

  Uhde E, Salthammer T. Impact van reactieproducten van bouwmaterialen en meubels op de luchtkwaliteit binnenshuis - een overzicht van recente vorderingen in de chemie van binnenruimtes. Atmos Environ. 2007; 41: 3111-28.

  CAS Google geleerde 

 12. 12.

  Nazaroff WW, Weschler CJ. Reinigingsproducten en luchtverfrissers: blootstelling aan primaire en secundaire luchtverontreinigende stoffen. Atmos Environ. 2004; 38: 2841-65.

  CAS Google geleerde 

 13. 13.

  Huang Y, Ho SSH, Ho KF, Lee SC, Yu JZ, Louie PKK. Kenmerken en gezondheidseffecten van VOS en carbonylen in verband met kookactiviteiten in Hong Kong. J Hazard Mater. 2011; 186: 344-51.

  CAS PubMed Google geleerde 

 14. 14.

  Brinke JT, Selvin S, Hodgson AT, Fisk WJ, Mendell MJ, Koshland CP, et al. Ontwikkeling van nieuwe blootstellingsmetrieken voor vluchtige organische stoffen (VOS) en hun relatie tot symptomen van het "sick building syndrome". Indoor Air 1998; 8: 140-52.

  Google geleerde 

 15. 15.

  Jones AP. Binnenluchtkwaliteit en gezondheid. Atmos Environ. 1999; 33: 4535-64.

  CAS Google geleerde 

 16. 16.

  Wallace LA. Blootstelling van de mens aan vluchtige organische verontreinigende stoffen: implicaties voor onderzoek naar binnenlucht. Annu Rev Energy Environ. 2001; 26: 269-301.

  Google geleerde 

 17. 17.

  Wieslander G, Norbäck D, Edling C. Luchtwegsymptomen bij huisschilders in relatie tot blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOC's) - een longitudinale studie. Ann Occup Hyg. 1997; 41: 155-66.

  CAS PubMed Google geleerde 

 18. 18.

  Yu C, Crump D.Een overzicht van de emissie van VOS uit polymere materialen die in gebouwen worden gebruikt. Bouw Environ. 1998; 33: 357-74.

  Google geleerde 

 19. 19.

  Waring MS. Secundaire organische aerosol in woningen: voorspelling van de fractie van fijne deeltjesmassa en determinanten van formatiesterkte. Binnenlucht. 2014; 24: 376-89.

  CAS PubMed Google geleerde 

 20. 20.

  Youssefi S, Waring MS. Voorspellen van secundaire organische aerosolvorming door terpenoïde ozonolyse met variërende opbrengsten in binnenomgevingen. Binnenlucht. 2012; 22: 415–26.

  CAS PubMed Google geleerde 

 21. 21.

  Waring MS, Wells JR. Omzetting van vluchtige organische verbindingen door ozon, hydroxylradicalen en nitraatradicalen in de binnenlucht van woonhuizen: omvang en effecten van bronnen van oxidatiemiddelen. Atmos Environ (1994). 2015; 106: 382-91.

  CAS Google geleerde 

 22. 22.

  Cummings BE, Waring MS. Voorspellen van het belang van oxidatieve veroudering op organische aerosolconcentraties binnenshuis met behulp van de tweedimensionale vluchtigheidsbasisset (2D-VBS). Indoor Air 2019; 29: 616–29.

  CAS PubMed Google geleerde 

 23. 23.

  Youssefi S, Waring MS. Tijdelijke SOA-vorming binnenshuis door ozon + α-pineenreacties: effecten van luchtuitwisseling en initiële productconcentraties, en vergelijking met limoneenozonolyse. Atmos Environ. 2015; 112: 106-15.

  CAS Google geleerde 

 24. 24.

  Youssefi S, Waring MS. Voorbijgaande secundaire organische aërosolvorming door limoneenozonolyse in binnenomgevingen: effecten van luchtwisselingssnelheden en initiële concentratieverhoudingen. Environ Sci Technol. 2014; 48: 7899-908.

  CAS PubMed Google geleerde 

 25. 25.

  Yang Y, Waring MS. Secundaire organische aerosolvorming geïnitieerd door α-terpineolozonolyse in binnenlucht. Binnenlucht. 2016; 26: 939-52.

  CAS PubMed Google geleerde 

 26. 26.

  Rohr AC. De gezondheidsbelang van gas- en deeltjesfase terpeenoxidatieproducten: een overzicht. Environ Int. 2013; 60: 145-62.

  CAS PubMed Google geleerde 

 27. 27.

  Hallquist M, Wenger JC, Baltensperger U, Rudich Y, Simpson D, Claeys M, et al. De vorming, eigenschappen en impact van secundaire organische aerosol: huidige en opkomende problemen. Atmos Chem Phys. 2009; 9: 5155-236.

  CAS Google geleerde 

 28. 28.

  Lin YH, Arashiro M, Clapp PW, Cui T, Sexton KG, Vizuete W, et al. Genexpressieprofilering in menselijke longcellen die zijn blootgesteld aan van isopreen afgeleide secundaire organische aerosol. Environ Sci Technol. 2017; 51: 8166-75.

  CAS PubMed PubMed Central Google geleerde 

 29. 29.

  Wargocki P, Sundell J, Bischof W, Brundrett G, Fanger PO, Gyntelberg F, et al. Ventilatie en gezondheid in niet-industriële binnenomgevingen: verslag van een Europese multidisciplinaire wetenschappelijke consensusvergadering (EUROVEN). Binnenlucht. 2002; 12: 113-28.

  CAS PubMed Google geleerde 

 30. 30.

  Mendell MJ, Eliseeva EA, Davies MM, Spears M, Lobscheid A, Fisk WJ, et al. Vereniging van klasventilatie met verminderd ziekteverzuim: een prospectieve studie op basisscholen in Californië. Binnenlucht. 2013; 23: 515-28.

  CAS PubMed Google geleerde 

 31. 31.

  Wargocki P, Wyon DP, Fanger PO. De prestaties en subjectieve reacties van callcenterexploitanten met nieuwe en gebruikte toevoerluchtfilters bij twee toevoersnelheden voor buitenlucht. Binnenlucht. 2004; 14 Suppl 8: 7-16.

  PubMed Google geleerde 

 32. 32.

  Haverinen-Shaughnessy U, Moschandreas DJ, Shaughnessy RJ. Verband tussen ondermaatse ventilatiesnelheden in de klas en de academische prestaties van studenten. Indoor Air 2011; 21: 121–31.

  PubMed Google geleerde 

 33. 33.

  Carrer P, Wargocki P, Fanetti A, Bischof W, De Oliveira Fernandes E, Hartmann T, et al. Wat vertelt de wetenschappelijke literatuur ons over de relatie ventilatie-gezondheid in openbare gebouwen en woongebouwen? Bouw Environ. 2015; 94: 273-86.

  Google geleerde 

 34. 34.

  Fisk WJ, Mirer AG, Mendell MJ. Kwantificering van de associatie van ventilatiesnelheden met symptomen van sick building syndroom. Berkeley, CA, VS: Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL); 2009. Rapportnummer: LBNL-2035E. https://www.osti.gov/biblio/962711

 35. 35.

  Rekken A, Ben-David T, Waring MS. Resultaatgerichte ventilatie: een raamwerk voor het beoordelen van prestatie-, gezondheids- en energie-effecten om beslissingen te nemen over ventilatie van kantoorgebouwen. Binnenlucht. 2018; 28: 585-603.

  CAS PubMed Google geleerde 

 36. 36.

  Quang TN, He C, Morawska L, Knibbs LD. Invloed van ventilatie en filtratie op deeltjesconcentraties binnenshuis in stedelijke kantoorgebouwen. Atmos Environ. 2013; 79: 41-52.

  CAS Google geleerde 

 37. 37.

  Weschler CJ. Ozon in binnenomgevingen: concentratie en chemie. Binnenlucht. 2000; 10: 269-88.

  CAS PubMed Google geleerde 

 38. 38.

  Ben-David T, Wang S, Rackes A, Waring MS. Het meten van de doeltreffendheid van HVAC-deeltjesfiltratie over een reeks ventilatiesnelheden in een kantoorgebouw. Bouw Environ. 2018; 144: 648-56.

  Google geleerde 

 39. 39.

  Benne K, Griffith B, Long N, Torcellini P, Crawley D, Logee T. Beoordeling van de energie-effecten van buitenlucht in de commerciële sector. 2009. Rapportnummer: NREL / TP-550-41955, 951796. http://www.osti.gov/servlets/purl/951796-l2ErYY/

 40. 40.

  Rekken A, Waring MS. Alternatieve ventilatiestrategieën in Amerikaanse kantoren: uitgebreide beoordeling en gevoeligheidsanalyse van het potentieel voor energiebesparing. Bouw Environ. 2017; 116: 30-44.

  Google geleerde 

 41. 41.

  Ben-David T, Rackes A, Waring MS. Alternatieve ventilatiestrategieën in kantoren in de VS: energie besparen terwijl de werkprestaties worden verbeterd, het ziekteverzuim wordt verminderd en rekening wordt gehouden met de afwegingen tussen blootstelling aan verontreinigende stoffen buitenshuis. Bouw Environ. 2017; 116: 140-57.

  Google geleerde 

 42. 42.

  Aydogan A, Montoya LD. Verwijdering van formaldehyde door gewone kamerplantensoorten en verschillende groeimedia. Atmos Environ. 2011; 45: 2675–82.

  CAS Google geleerde 

 43. 43.

  Irga PJ, Torpy FR, Burchett MD. Kan hydrocultuur worden gebruikt om de prestaties van kamerplanten te verbeteren voor het verwijderen van luchtverontreinigende stoffen? Atmos Environ. 2013; 77: 267-71.

  CAS Google geleerde 

 44. 44.

  Kim KJ, Kil MJ, Song JS, Yoo EH, Son KC, Kays SJ. Efficiëntie van vluchtige formaldehyde-verwijdering door kamerplanten: bijdrage van bovengrondse plantendelen versus de wortelzone. J Am Soc Hort Sci. 2008; 133: 521-6.

  Google geleerde 

 45. 45.

  Kim KJ, Jeong MI, Lee DW, Song JS, Kim HD, Yoo EH, et al. Variatie in de efficiëntie van de verwijdering van formaldehyde bij plantensoorten binnenshuis. HortScience 2010; 45: 1489-1495.

  Google geleerde 

 46. 46.

  Kim KJ, Kim HJ, Khalekuzzaman M, Yoo EH, Jung HH, Jang HS. Verwijderingsverhouding van gasvormig tolueen en xyleen getransporteerd van lucht naar wortelzone via de stengel door kamerplanten. Environ Sci Pollut Res. 2016; 23: 6149-58.

  CAS Google geleerde 

 47. 47.

  Orwell RL, Wood RL, Tarran J, Torpy F, Burchett MD. Verwijdering van benzeen door de microkosmos van kamerplanten / substraat en implicaties voor de luchtkwaliteit. Water Lucht Bodemverontreiniging. 2004; 157: 193-207.

  CAS Google geleerde 

 48. 48.

  Orwell RL, Wood RA, Burchett MD, Tarran J, Torpy F. De microkosmos in potplanten vermindert de VOS-vervuiling in de binnenlucht aanzienlijk: II. Laboratoriumonderzoek. Water Lucht Bodemverontreiniging. 2006; 177: 59-80.

  CAS Google geleerde 

 49. 49.

  Wolverton BC, Johnson A, Bounds K. Interieurplanten voor het verminderen van luchtvervuiling binnenshuis. 1989. Rapportnummer: NASA-TM-101766. https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19930073077

 50. 50.

  Yang DS, Pennisi SV, zoon KC, Kays SJ. Kamerplanten screenen op efficiëntie bij het verwijderen van vluchtige organische verontreinigende stoffen. HortScience 2009; 44: 1377–81.

  Google geleerde 

 51. 51.

  Yoo MH, Kwon YJ, Son KC, Kays SJ. Werkzaamheid van kamerplanten voor het verwijderen van enkelvoudige en gemengde vluchtige organische verontreinigende stoffen en fysiologische effecten van de vluchtige stoffen op de planten. J Am Soc Horticultural Sci 2006; 131: 452-8.

  CAS Google geleerde 

 52. 52.

  Zhang L, Routsong R, Strand SE. Sterk verbeterde verwijdering van vluchtige organische kankerverwekkende stoffen door een genetisch gemodificeerde kamerplant, pothos Ivy ( Epipremnum aureum ), die het cytochroom P450 2e1-gen van zoogdieren tot expressie brengt. Environ Sci Technol. 2019; 53: 325-31.

  CAS PubMed Google geleerde 

 53. 53.

  Rekken A, Waring MS. Zijn de tijdgemiddelde, effectieve emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) voor het hele gebouw afhankelijk van de luchtwisselingssnelheid? Een statistische analyse van trends voor 46 VOS in Amerikaanse kantoren. Indoor Air 2016; 26: 642-59.

  CAS PubMed Google geleerde 

 54. 54.

  Weisel CP, Zhang J, Turpin BJ, Morandi MT, Colome S, Stock TH, et al. Relatie tussen binnen-, buiten- en persoonlijke lucht (RIOPA) -studie: studieopzet, methoden en kwaliteitszorg / controleresultaten. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2005; 15: 123-37.

  CAS Google geleerde 

 55. 55.

  Turpin BJ, Weisel CP, Morandi M, Colome S, Stock T, Eisenreich S, et al. Relaties tussen binnen-, buitenlucht en persoonlijke lucht (RIOPA): deel II. Analyses van concentraties van fijnstofsoorten. Res Rep Health Eff Inst. 2007; 130 Pt 2: 1-77. bespreking 79–92.

  Google geleerde 

 56. 56.

  Xu Z, Wang L, Hou H. Verwijdering van formaldehyde door potplant-bodemsystemen. J Hazard Mater. 2011; 192: 314–8.

  CAS PubMed Google geleerde 

 57. 57.

  Liu YJ, Mu YJ, Zhu YG, Ding H, Crystal Arens N. Welke sierplantensoorten verwijderen effectief benzeen uit de binnenlucht? Atmos Environ. 2007; 41: 650-4.

  CAS Google geleerde 

 58. 58.

  Cruz MD, Müller R, Svensmark B, Pedersen JS, Christensen JH. Beoordeling van de verwijdering van vluchtige organische stoffen door kamerplanten - een nieuwe experimentele opstelling. Environ Sci Pollut Res. 2014; 21: 7838-46.

  Google geleerde 

 59. 59.

  Hörmann V, Brenske KR, Ulrichs C. Geschiktheid van testkamers voor het analyseren van de verwijdering van luchtverontreinigende stoffen door planten en het beoordelen van mogelijke zuivering van binnenlucht. Water Lucht Bodemverontreiniging. 2017; 228: 402.

  Google geleerde 

 60. 60.

  Girman J, Phillips T, Levin H.Kritische beoordeling: hoe goed presteren kamerplanten als luchtreinigers binnenshuis? 2009; 5.

 61. 61.

  Dingle P, Tapsell P, Hu S.Blootstelling aan formaldehyde in kantooromgevingen met planten verminderen. Bull Environ Contam Toxicol. 2000; 64: 302-8.

  CAS PubMed Google geleerde 

 62. 62.

  Wood RA, Burchett MD, Alquezar R, Orwell RL, Tarran J, Torpy F. De microkosmos in potplanten vermindert de VOS-vervuiling in de binnenlucht aanzienlijk: I. Veldonderzoek naar kantoor. Water Lucht Bodemverontreiniging. 2006; 175: 163-80.

  CAS Google geleerde 

 63. 63.

  Levin H. Kunnen kamerplanten IAQ-problemen oplossen ?. Indoor Air Bull. 1992; 2: 1-7.

 64. 64.

  Wood RA, Orwell RL, Tarran J, Torpy F, Burchett M. Interacties tussen potplanten en groeimedia en capaciteiten voor het verwijderen van vluchtige stoffen uit de binnenlucht. J Horticult Sci Biotechnol. 2002; 77: 120-9.

  CAS Google geleerde 

 65. 65.

  Waring MS, Siegel JA, Corsi RL. Ultrafijne deeltjesverwijdering en generatie door draagbare luchtreinigers. Atmos Environ. 2008; 42: 5003–14.

  CAS Google geleerde 

 66. 66.

  Kim HJ, Han B, Kim YJ, Yoon YH, Oda T.Efficiënte testmethode voor het evalueren van gasverwijderingsprestaties van kamerluchtreinigers met behulp van FTIR-meting en CADR-berekening. Bouw Environ. 2012; 47: 385-93.

  Google geleerde 

 67. 67.

  Chen W, Zhang J, Zhang ZB. Prestaties van luchtreinigers voor het verwijderen van multi-vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. ASHRAE Trans. 2005; 111: 1101–14.

  CAS Google geleerde 

 68. 68.

  Russell JA, Hu Y, Chau L, Pauliushchyk M, Anastopoulos I, Anandan S, et al. Groei van biofilters binnenshuis en blootstelling aan chemicaliën in de lucht zorgen voor vergelijkbare veranderingen in bacteriële gemeenschappen van plantenwortels. Appl Environ Microbiol. 2014; 80: 4805–13.

  PubMed PubMed Central Google geleerde 

 69. 69.

  Darlington A, Chan M, Malloch D, Pilger C, Dixon MA. De biofiltratie van binnenlucht: gevolgen voor de luchtkwaliteit. Indoor Air 2000; 10: 39-46.

  CAS PubMed Google geleerde 

 70. 70.

  Darlington AB, Dat JF, Dixon MA. De biofiltratie van binnenlucht: luchtstroom en temperatuur beïnvloeden de verwijdering van tolueen, ethylbenzeen en xyleen. Environ Sci Technol. 2001; 35: 240-6.

  CAS PubMed Google geleerde 

 71. 71.

  Alraddadi O, Leuner H, Boor B, Rajkhowa B, Hutzel W, Dana M. Luchtreinigingsprestaties van een biowall voor residentiële toepassingen. Internationale conferentie over gebouwen met hoge prestaties. 2016. https://docs.lib.purdue.edu/ihpbc/185

 72. 72.

  Wang Z, Zhang JS. Karakterisering en prestatie-evaluatie van een volledig op actieve kool gebaseerd dynamisch botanisch luchtfiltersysteem voor het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis. Bouw Environ. 2011; 46: 758-68.

  Google geleerde 

 73. 73.

  Soreanu G, Dixon M, Darlington A. Botanische biofiltratie van gasvormige verontreinigende stoffen binnenshuis - een mini-recensie. Chem Eng J. 2013; 229: 585-94.

  CAS Google geleerde 

 74. 74.

  Mikkonen A, Li T, Vesala M, Saarenheimo J, Ahonen V, Kärenlampi S, et al. Biofiltratie van door de lucht verspreide VOS met groene wandsystemen - microbiële en chemische dynamiek. Binnenlucht. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ina.12473 . 2018.

 75. 75.

  Bringslimark T, Hartig T, Patil GG. De psychologische voordelen van kamerplanten: een kritische beoordeling van de experimentele literatuur. J Environ Psychol. 2009; 29: 422-33.

  Google geleerde 

 76. 76.

  Peñuelas J, Llusià J. Plant VOS-emissies: gebruikmakend van het onvermijdelijke. Trends Ecol Evolution. 2004; 19: 402-4.

  Google geleerde 

 77. 77.

  Holopainen JK, Gershenzon J. Meerdere stressfactoren en de uitstoot van plantaardige VOS. Trends Plant Sci. 2010; 15: 176-84.

   

 

 

© 2015 - 2023 COPDoplossingen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel