Schimmels, Virussen en Bacteriën bedreigend bij longziekte COPD,Astma of Bronchitis.

Schimmels, Virussen en Bacteriën bestrijding met UV lampen.

Hoe werkt de UV lamp of Plug-In

Ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette stralingblack light of uv-licht genoemd) is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is.

De golflengte van ultraviolette straling ligt tussen 100 en 400 nanometer, dus gezien vanuit zichtbaar licht 'voorbij het violet', wat ook de letterlijke betekenis is van 'ultraviolet'. Doordat ultraviolet licht een kortere golflengte heeft dan zichtbaar licht, is het energierijker; het kan zelfs het ionisatiepotentiaal van organische moleculen bereiken en daarmee chemische reacties in gang zetten.

Dat is tevens de reden dat ultraviolette straling schadelijk is voor vele organismen, waaronder mens en dier.

In verband met de effecten van ultraviolet licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen uv A, uv B en uv C. 

Uv A is ultraviolette straling met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm ("lange golven"). 
Uv B heeft een golflengte tussen 280 en 315 nm. 
Uv C heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm ("kortgolvige straling"). 
Straling met een kortere golflengte (tussen 10 en 100 nm) valt niet in het uv-spectrum, maar behoort tot de zogenoemde zachte röntgenstraling.

Ultraviolette straling is in 1801 door Johann Wilhelm Ritter ontdekt toen hij met zilverchloride werkte. Ultraviolette straling laat zilverchloride snel van kleur veranderen.

 

 

 

 

Meer over het desinfecteren met OZON of UV lamp in huis.

Allereerst even wat meer informatie over OZON en UV licht.
1. Hoe ontstaat OZON in de natuur?
OZON ontstaat in de natuur vanuit zuurstof die bij een hoge elektrische ontlading zoals bij bliksem en bij Uv-straling wordt opgenomen door het zuurstof (elektrostatisch)

Er ontstaat een andere samenstelling van de zuurstof namelijk met OZON.
Met andere woorden:
elektriciteit beïnvloed/veranderd tijdelijk het zuurstof in kleine hoeveelheden OZON.

2. Wat doet OZON dan?
OZON heeft een oxiderende eigenschap waardoor micro-organismen onschadelijk worden gemaakt.
De  veranderde luchtsamenstelling in OZON, gaat zitten op de micro-organismen zoals virussen, bacteriën die dan in een tiental minuten, onschadelijk worden gemaakt.

3. Wat gebeurt er daarna met de OZON?
Na een korte tijd (ca. 10 tot 30 minuten) verandert OZON weer in zuurstof en heeft zijn werk gedaan, namelijk het vernietigen van virussen, bacteriën en schimmels dat met het ultra-fijnstof is neergedaald.

Daarom is er na onweer zo’n heerlijke frisse lucht met een hoger zuurstof gehalte en omdat dan het vuil uit de lucht is gehaald en we heerlijk diep kunnen inademen.

Wanneer kun je het beste desinfecteren met OZON en UV lamp?
Na alle momenten, als er het vermoeden is, dat de leefomgeving vervuiling heeft opgelopen, kun je die ruimte vrij makkelijk in een korte tijd (20 minuten) desinfecteren.

Die vervuilingen kunnen zijn:
Je hebt niet op tijd de afzuiging met bakken en braden aangezet.
Zelf, of je bezoek, kinderen en/of kleinkinderen snotterden of hoestten.
De kachel of openhaard rookt en dit is nu in de kamer.
Je hebt huisdieren of vogels, die produceren veel ultra-fijnstof en huidschilvers.
Je ruikt de luchtvervuiling van buiten die naar binnen komt.
enz. enz.
 

Maar LET OP

Niet in de ruimte waar je zelf of je huisdieren langdurig verblijven de OZON sterilisator aanzetten. (Verplaats je/ze tijdelijk)
De huis-apparaten geven beperkte OZON af en het is wel zo, dat na korte tijd als je na het desinfecteren goed ventileert, de OZON snel weg en opgelost is.
 

Hoe lang blijft OZON actief?
OZON is een instabiel gas, na activering door de ozongenerator begint de verandering naar zuurstof onmiddellijk, gemiddeld 20 tot 40 minuten.

De duur van dit proces varieert in de praktijk en is afhankelijk van omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en met name de hoeveelheid reactieve stoffen/organismen in de lucht. Oftewel hoe meer vervuilingen in de lucht die door OZON worden bewerkt hoe sneller de OZON zelf ook weer tot zuurstof wordt opgelost.

OZON heeft een geur die goed detecteerbaar is. Als de geur weg is kun je er vanuit gaan dat het OZON niveau gedaald is tot een gezond niveau.
 

OZON is zwaarder dan lucht dus is het aan te raden bij OZON geurbestrijding een ventilator te gebruiken om de lucht in de ruimte te circuleren.
 

Meer uitleg over de OZON die we in huis kunnen opwekken. 
OZON is een toxische verbinding. (giftig, agressief maar desinfecteert)
Het is ongezond om langdurig OZON in te ademen, ook in lage concentraties.
Het veiligste is als een uurtje weg bent, om het apparaat op 20 of 40 minuten in te stellen.
Als je daarna weer thuis komt is de OZON weer opgelost naar zuurstof.

 

Blijft de OZON lang in onze leefomgeving hangen?
In relatief korte tijd vormt de OZON weer terug naar gewone zuurstof.
Dit maakt dat OZON een milieuvriendelijk en ideaal alternatief is om je woon-lucht-omgeving goed te desinfecteren.
Maar ook weer snel omgezet naar zuurstof, maar dan zonder vervuiling van micro-organismen, virussen en bacteriën.
 

Is IONISATIE hetzelfde als OZON.
Nee ionisatie is mensvriendelijk en geeft geen OZON-GAS.

Het verschil tussen ionisatie en Ozon is erg groot.
Ionisatie wordt vaak ten onrechte vergeleken met het agressieve OZON-GAS.  
Bij een juiste afstelling bij ionisatie ontstaat zeer gering ozon en dat is te verwaarlozen en wordt direct omgezet naar zuurstof.
 

Wat kan OZON doen tegen het Coronavirus?
Van SARS en waterpokken is bekend dat deze virussen zich via Aërosol ( = zeer fijne vaste deeltjes of vloeistofdruppels verspreid in de lucht.) 

Deze kunnen verspreiden en mensen nog infecteren nadat de persoon die het virus droeg de ruimte reeds verlaten heeft.

Van het COVID 19 virus is daar momenteel nog geen gedetailleerde data van bekend, maar het wordt aangenomen dat dit met name in medische faciliteiten een probleem kan vormen.

Een aerosol is een mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. De grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht.

In hoeverre het virus zich daadwerkelijk verspreidt via de lucht is op dit moment dus nog niet helemaal duidelijk, wel is het duidelijk dat het virus op oppervlakten kan overleven, dit is ook de reden dat wordt aangeraden zeer regelmatig uw handen te wassen.

OZON is een uitstekend middel om lucht en oppervlakten in een ruimte te ontsmetten, door een OZON-sterilisator enkele uren te laten draaien kan een ruimte op deze wijze ontsmet worden. Omdat virussen nog gevoeliger zijn voor OZON dan bacteriën zullen virussen sneller geëlimineerd worden dan bacteriën.

BRON: https://www.nature.com/articles/srep11431
 

Hoe gevaarlijk is OZON in de praktijk of op je werk.

Is OZON schadelijk voor de gezondheid?
OZON kan ook in een lage dosering schadelijk zijn voor de gezondheid, voor een normale werkweek van 5 dagen, 8 uur per dag geldt een maximaal aanvaardbare concentratie (MAC) van maximaal 0,06 PPM (PPM = Parts Per Million).
Voor 15 minuten geldt een MAC-waarde van 0,3 PPM in de ruimte.

Een OZON-generator kan worden gezien als een stuk gereedschap, en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een ruimte te ontsmetten van micro-organismen zoals virussen, bacteriën of schimmels.

Hoe lang een OZON generator moet draaien hangt af van de grootte van de ruimte, voor een ruimte ter grootte van 100 vierkante meter zouden wij adviseren een OZON-generator als de KJS-6 4 uur te laten draaien, dit moet wel gezien worden als een inschatting, iedere situatie is natuurlijk anders.
 

Het is daarbij zaak na gebruik van de OZON-generator de ruimte te luchten.
Maar ook als er niet gelucht wordt zal OZON na verloop van tijd, afhankelijk van de grootte van de ruimte, het OZON niveau, ventilatie en vervuiling, weer naar het natuurlijke zuurstof niveau dalen.

Ter indicatie; dit is een kwestie van minuten of uren. OZON heeft een geur die goed detecteerbaar is, als de geur weg is kunt er ook vanuit gaan dat het ozon niveau gedaald is tot een gezond niveau.
 

Is de Ozonlaag hetzelfde als de OZON die je kunt aanmaken in huis?
Nee, de ozonlaag of ozonosfeer is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 kilometer hoogte, waarin relatief veel OZON aanwezig is en de aardatmosfeer beschermt.
 

Waar wordt OZON voor gebruikt.

OZON kan in het lichaam worden opgenomen door inademing.
Een schadelijke concentratie van dit gas in de lucht zal snel worden bereikt bij het vrijkomen ervan.
 

OZON is irriterend voor de ogen en de luchtwegen.
Inademing van het gas kan bij langdurig inademen longoedeem veroorzaken en kan op astma lijkende reacties teweegbrengen.

OZON kan effecten hebben op het centraal zenuwstelsel, met als gevolg hoofdpijn, verzwakte waakzaamheid en prestaties.

Kopieerapparatuur die met lasertechniek in plaats van inkt werkt en laserprinters produceren OZON. De hoeveelheid van één apparaat is ongeveer gelijk aan die van een brandende sigaret.
Zij kunnen dan ook het best in een goed geventileerde aparte kamer worden geplaatst.
 

De lucht reinigende werking van OZON.

Wat is OZON?
OZON is een blauwachtig gas, het is een geactiveerde vorm van zuurstof die bestaat uit drie zuurstof atomen in plaats van twee. Deze actieve moleculen zijn instabiel en zoeken stabiele (geur)moleculen om zich aan te binden en deze daardoor te oxideren.

 

OZON ook de natuurlijke luchtzuiveraar.
 Ozon is bekend als een gas dat ontstaat bij smog en warmere temperaturen, daarom heeft het vaak een negatieve associatie bij mensen, het is echter een natuurlijke luchtzuiveraar zonder welke leven op aarde niet mogelijk zou zijn. Ook in de bergen en op grote hoogten is het OZON-niveau hoger, plaatsen die bekend staan om hun zuivere lucht.

Wat is oxidatie en hoe elimineert het geuren?

Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof elektronen afgeeft aan een andere stof waarbij het oxidatiegetal van de eerste toeneemt en resulteert in een verandering van toestand. Geuren en vervuilingen transformeren tot reukloos koolstof dioxide en de OZON reduceert tot gewone zuurstof.
 

Hoe wordt OZON opgewekt?
Het opwekken van een zeer hoge spanning (10-20 kV) genereert een elektrische ontlading.
Deze ontlading ontleedt de zuurstofatomen door deze te laten botsen met elektronen tot atomaire zuurstof, deze atomen vormen samen een OZON-molecuul, bestaande uit drie zuurstof atomen.
 

Hoe OZON micro-organismen en virussen laat verdwijnen ?
Ozon is bijzonder effectief tegen micro-organismen zoals virussen, bacteriën, schimmels, gisten, algen, (griep)virussen en bacteriën zoals legionella en salmonella.

De instabiele OZON-moleculen komen in contact met de celwand van de bacterie waardoor er een oxiderende reactie optreedt, de celwand wordt hierdoor geperforeerd en de bacterie kan hierdoor niet overleven.

In het geval van virussen wordt de eiwitmantel aangetast wat het onmogelijk maakt voor het virus zich te reproduceren wat het virus effectief uitschakelt.
 

Hoe lang blijft ozon actief?
OZON is een instabiel gas, na activering door de OZON generator begint de reductie naar zuurstof onmiddellijk, de halveringstijd bij droge, schone lucht is gemiddeld 20 tot 100 minuten bij grotere ruimtes.

De duur van dit proces varieert in de praktijk en is afhankelijk van omstandigheden als temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en met name de hoeveelheid reactieve stoffen/organismen in de lucht. Oftewel hoe meer vervuilingen in de lucht die door ozon worden geoxideerd hoe sneller de OZON zelf ook tot zuurstof wordt gereduceerd.

OZON is zwaarder dan lucht dus is het aan te raden bij OZON geurbestrijding een ventilator te gebruiken om de lucht in de ruimte te circuleren.

 

Doe je vrienden met COPD een plezier en informeer ze van onze service.

Dan kunnen zij zich ook inschrijven op FEITJES  & WEETJES

en krijgen ze ook GRATIS alle informatie wekelijks van ons binnen.

 

© 2015 - 2024 COPDoplossingen.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel